OM OSS

OM OSS

Boligfotografer AS startet i 2009 som et enk, men ble etterhvert omgjort til et AS. I dag har Boligfotografer AS 6 tilknyttede fotografer som tilsammen dekker et stort geografisk område og med ulike kompetanser. Boligfotografer AS er i all hovedsak rettet direkte mot bedriftsmarkedet og da hovedsaklig eindomsmarkedet. Vi leverer alt fra interiør og arkitekturbilder til markedsmateriell for reklamebransjen. Vi leverer dronetjenester, samt plantegninger og digital styling.

Boligfotografer har sitt hovedvirke i Kristiansand, men leverer tjenester fra Lindesnes til Arendal og også nordover til Hovden.